COTXERES-CASINET    Lloguer d'espais
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC
   


Espais i

normativa

 
    
 

Procediment de la sol·licitud

 

 

   
 


• Les sol·licituds s’han de presentar amb un mínim de 15 dies d’antelació a l’acte i hauran d’estar totalment emplenades. Les sol·licituds no complimentades correctament seran desestimades. No es fan pre-reserves.
• La sol·licitud dels espais grans (auditori/teatre) han d’anar acompanyades obligatòriament d’una programació per escrit on constin els objectius de l’activitat, explicació de tot el que s’hi realitzarà i de quina manera, horaris, organització etc...

• Un cop rebuda la sol·licitud el temps aproximat de resposta és de 15 dies (Article 9è de la normativa d’espais).

• La sol·licitud no es donarà per acceptada fins que la persona o entitat hagi rebut la carta amb l’autorització de la cessió de l’espai.

• Les Associacions que sol·licitin sala per primera vegada hauran de presentar fotocòpia dels Estatuts i NIF així com un llistat de la Junta Directiva actual.

 
1. Per sol·licitar el lloguer d’una sala, descarregueu i empleneu el pdf  
    FULL DE SOL·LICITUT DE SALES

2. Guardeu-lo al vostre ordinador i ens l’envieu com a document adjunt al nostre e-mail:  sales@secretariat.cat

 


 

   
  AUDITORI COTXERES DE SANTS
TEATRE DEL CASINET D'HOSTAFRANCS
SALA D'ACTES
SALA 4    
 

Auditori Cotxeres de Sants

Teatre del Casinet d'Hostafrancs

Sala d'Actes Cotxeres de Sants
Sala 4 Casinet d'Hostafrancs
   
       
  SALA DE CONFERÈNCIES
ESTUDI DEL CASINET
SALES COTXERES
Sales de reunió a Casinet    
 

Sala de conferències Cotxeres

Sales de moviment

Sales de reunió a Cotxeres

Sales de reunió a Casinet

   
SECRETARIAT D'ENTITATS SHB