CIRCUIT CATALÀ

-----------------------

Activitats

-----------------------

- Noticies
Bases
- Premis
- Activitats
- Formulari

- Allotjaments

- Rànking  
- Fotos 2011
- Fotos 2011_2 


   
Games11


 


-----------------------

Edicions anteriors

-----------------------

- Exposicions
Fotos
- Classificacions

-----------------------


Informacions

-----------------------


-------------------

      XIV OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA
Benvinguts
Bienvenidos
Welcome
Accueil

BASES DEL TORNEIG

1. El torneig es disputarà pel Sistema Suís FIDE basat en valoració a deu rondes a l'Auditori del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, c. Sants 79, Barcelona i locals adjacents. El torneig puntuarà per al Circuit Català a les categories A especial tant de la general com de trams.

2. El torneig es disputarà en el format de dos grups:

- Grup A: Obert a tots/es aquells/es jugadors/es amb llicència federativa en vigor.
- Grup B: Obert a tots/es aquells/es jugadors/es amb llicència federativa en vigor i un màxim de 1999 d'ELO. Jugar en aquest grup B serà voluntari, un jugador amb ELO inferior a 2000 podrà participar en el grup que vulgui.

Es tindrà en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO FEDA i per últim l'ELO català. Tots els altres ELO locals o nacionals seran convalidats pel Comitè Organitzador. En tot cas s'aplicarà les correccions de grup previstes al reglament del Circuit Català.

Els jugadors amb ELO inferior a 2000, hauran d'indicar en quin grup volen participar. En cas de no especificar-ho seran ubicats en el grup B.

3. L'organització es reserva el dret d'anul·lar una inscripció.

4. Els aparellaments es faran a través del programa informàtic “Swiss Manager”. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients.

5. Els dies de joc seran del 17 al 26 d'agost del 2012, ambdós inclosos.

6. Les rondes es disputaran a partir de les 16:30 h excepte l'ultima ronda el 26 d'agost, que es jugarà al matí a les 9:30 h.

7. El ritme de joc s'estableix en 40 jugades en una hora i 30 minuts + 30 segons per jugada, per a cada jugador/a, i posteriorment 30 minuts + 30 segons per jugada a Finish (caiguda de bandera).


8. Drets d'inscripció:


Grup A

QUOTA D'INSCRIPCIÓ................................................................

   45 €

JUGADORS AMB + 2150 ELO FIDE..............................................

   40 €

MENORS DE 16 I JUBILATS..........................................................

   30 €

JUGADORS AMB + DE  2350 de elo FIDE ...................................

   25

JUGADORS AMB + DE  2450 de elo FIDE amb invitació............

GRATUÏT

ESCOMPTE DE 4 € PER PAGAMENT ABANS DEL 27 DE JULIOL.

Grup B (optatiu fins a 1999 ELO)

QUOTA D'INSCRIPCIÓ................................................................

35 €

MENORS DE 16 I JUBILATS..........................................................

28 €


DESCOMPTE DE 4 € PER PAGAMENT ABANS DEL 27 DE JULIOL.Pagament:

Cal ingressar la quantitat de l'inscripció al compte de la Caixa 2100 3005 41 2500019132, indicant el nom i cognom del/s jugador/s.


9. Formes d'inscripció:

A)    Telefònicament: 93 291 87 01 (Cotxeres de Sants) de 9:30 a 14 h.  Excepte del 1 al 12 d'agost

B)    Emplenant el formulari d'inscripció

C)    Enviant un mail a toniayza@secretariat.cat

 

D'acord amb l'actual normativa d'elo català, els jugadors que no es presentin a una ronda perdran l'elo corresponent a una partida perduda amb un rival del seu mateix elo.

10. La inscripció es tancarà el dijous 16 d'agost del 2012 a les 14 h.

11. El/la jugador/a que no es presenti a la primera ronda sense una causa justificada quedarà eliminat/da del torneig, igualment aquell/a que no es presenti a dues de seguides o alternes. Aquells/es jugadors/es que per qualsevol circumstància hagin d'absentar-se d'alguna ronda, ho hauran de comunicar als àrbitres durant la ronda anterior.  Es donarà per perduda la partida per incompareixença passada una hora des del començament de la mateixa.

No estan permesos els descansos amb mig punt.

12. PREMIS:


CATEGORIA ABSOLUTA GRUP A

1.     2.500 € i Trofeu            10.   225 € 19.   110 €
2.     1.500 € i Trofeu 11.   200 € 20.   100 €
3.     1.000 € i Trofeu 12.   180 € 21.   100 €
4.        700 € 13.   170 € 22.   100 €
5.        600 € 14.   160 € 23.   100 €
6.        500 €            15.   150 € 24.   100 €
7.        400 € 16.   140 € 25.   100 €
8.        300 € 17.   130 €
9.        250 € 18.   120 €

Els premis de quantia fins a 300 euros consistiran en el pagament de dietes.
   

PREMIS PER TRAMS D'ELO GRUP A

ELO

1r

2n

3r

4t

2300-2399

200 €

150 €

100 €

80 €

60 €

2150-2299

175 €

125 €

80 €

70 €

50 €

2000-2149

150 €

100 €

70 €

60 €

40 €

1850-1999

125 €

75 €

60 €

1000-1849

100 €

75 €

60 €

 

PREMIS PER TRAMS D'ELO  GRUP B

 

ELO          
General  1.   300 €** 3.   130 € 5.   80 €  7.   70 €   9.  60 €
  2.   200 € 4.   100 €  6.   75 € 8.   65 € 10.  50 €
           
1700-1849  1.   100 € 2.   75 € 3.   60 € 4.   40 €   
1000-1699 1.     80 € 2.   60 € 3.   50 € 4.   40 €  


** El guanyador del grup B, serà convidat al PREMI ESPECIAL DEL GRUP BALI per a participar en la XI Edició del Festival Internacional d'Escacs de Benidorm 2012, amb estada/allotjament en habitació individual a pensió completa en el Gran Hotel Bali. El guanyador d'aquest premi pot participar CONVIDAT en qualssevol dels tornejos programats que li sigui possible, excepte en el Torneig de les Estrelles. 

S'haurà d'aplicar la retenció que marca Hisenda d'acord a la legislació vigent.

Trofeus als tres primers de cada franja d'ELO.

PREMIS PER FRANGES D'EDATS

GRUP A

- Trofeu per al millor sub-12 (anys 2000 i posteriors)
- 2 Trofeus per als millors sub-14 (anys 1998-1999)
- 2 Trofeus per als millors sub-16 (anys 1996-1997)
- 2 Trofeus per als millors Veterans + 60 anys nascuts el 1952 i anteriors sense títol internacional.


GRUP B

- 3 Trofeus per als millors sub-10 (nascuts 2002 i posteriors)
- 3 Trofeus per als millors sub-12 (anys 2000-2001)
- 2 Trofeus per als millors sub-14 (anys 1998-1999)
- 2 Trofeus per als millors sub-16 (anys 1996-1997)
- 2 Trofeus per als millors Veterans + 60 anys nascuts el 1952 i anteriors sense títol internacional.

 

CAMPIONAT PER EQUIPS

TROFEUS PER ALS CAMPIONS I SUBCAMPIONS DELS GRUPS “A” I  “B”

PREMI DE BELLESA (Trofeu Tiendas de la Estación)
Trofeu a la partida més bonica del campionat del grup A i del Grup B


Els premis en metàl·lic es lliuraran per estricte ordre de classificació. Els premis no són acumulables, excepte els de franges d'edat que es podran acumular amb un premi de franja d'ELO o de la general. Per als premis  de franges d'edat només es podrà participar en la categoria que correspongui segons l'edat.
Per distribuir els/les jugadors/es en les categories de franges d'ELO es tindrà en compte en primer lloc l'ELO FIDE; en cas de no tenir-ne, l'ELO català i per últim l'ELO FEDA. Tots els altres ELO locals o nacionals seran convalidats pel Comitè Organitzador. Els/les jugadors/es només podran competir per als premis de la seva franja, no podent optar a la franja superior. S'aplicarà per la distribució en trams la normativa del Circuit català.

13. Desempats:

El sistema de desempat per als jugadors que optin a premi de la general serà match-play a partides ràpides (2 partides a 5+3 i Armaggedon en cas d'empat), entre els 8 primers classificats empatats a punts de la general provisional del grup A  i del Grup B.

Per als premis d'edats i de trams d'elo, i per elaborar els quadres de desempat de la general, es consideraran els següents desempats:

 -Buchholz mitjà amb correccions Fide (jugador virtual)

 -Buchholz total amb correccions Fide (jugador virtual)

 -Progressiu fins arribar a les últimes conseqüències

Els premis de general i tram no seran acumulables, així doncs aquells jugadors que puguin optar a dos premis, hauran d'escollir entre un d'ells únicament. Un cop coneguda la classificació final provisional hauran de comunicar a l'organització per quin opten, si no ho comuniqués s'entendrà que escullen pel premi de la seva franja.

Els jugadors discapacitats, podran escollir no jugar els desempats a ràpides, i obtenir el premi que tindrien en la classificació, sense aplicar aquets desempats.

Les partides ràpides dels desempats de la general es jugaran el diumenge 26 a partir de les 17 h.

14. El jugador que opti al premi de bellesa haurà de comunicar-ho a l'organització. Emplenarà un formulari a la taula arbitral  i hi adjuntarà les butlletes. No hi ha límit de partides a presentar.

15. El director del torneig serà el Sr. Àlex Sulleva.

16. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit al Comitè d'apel·lació abans que finalitzi la sessió diària de joc. Aquest Comitè estarà format pel director del torneig, i tres jugadors/es escollits/des entre els/les participants durant la primera ronda de joc. Les decisions d'aquest Comitè seran definitives i inapel·lables.

17. Sobre l'ús dels telèfons mòbils:

S'aplicarà la normativa FIDE.

18. El torneig és vàlid per a l'obtenció de Normes de Gran Mestre/a, Mestre/a Internacional i Català, i per a l'ELO català, espanyol i internacional.

19. Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE per a torneigs oberts.

20. Els jugadors tindran a la seva disposició els fulls de reclamació oficials de la FCE.

21. La participació en el torneig implica la total acceptació d'aquestes bases.


Col·laboren
GENERALITAT DE CATALUNYA  GELATS DINO POLIESPORTIU MUNICIPAL L'ESPANYA INDUSTRIAL  LAS TIENDAS DE LA ESTACIÓN  F.C.E.    I.C.C.   
Recomanen    
  AJEDREZND  GRUPO BALI XXIX OPEN BENASQUE
Organitzadors
    CATALUNYA ESCACS CLUB  COMTAL ESCACS CLUB    LA CADENA  ESCACS CLUB

 

SECRETARIAT S.H.B. C.C. COTXERES-CASINET