XXI OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I BORDETA
23-8 al 1-9/2019


Abans d'enviar aquest formulari cal fer el registre i pagament al torneig: https://bit.ly/2CuS4Rl
Antes de rellenar este formulario hay que hacer el registro y pago del torneo: https://bit.ly/2CuS4Rl
Before sending this form, you must register and pay the tournament fee: https://bit.ly/2CuS4Rl

EMPLENAR TOTES LES CASELLES - RELLENAR TODAS LAS CASILLAS
FILL IN ALL THE BOXES - REMPLIR TOUTES LES CASES
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.
  Esta pregunta es obligatoria.