COTXERES-CASINET    Espai d'art - Art Jove
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC
             
   

 

12è CONCURS D’ART JOVE  Cotxeres-Casinet 2019

 

 

 

BASES DEL CONCURS

 

1. Hi podran participar artistes que hagin nascut a partir de l’any 1984.

2. Els artistes han de concursar a títol individual i no com a col·lectiu.

3. El tema i la tècnica són de lliure elecció.

4. El termini per a la presentació de propostes és fins al 24 d’octubre de 2019, a les 18.30 hores.

5. És indispensable que les obres presentades siguin originals i no premiades a cap altre concurs.

6. Els artistes podran presentar a concurs un màxim de 2 obres. Les que s’han de penjar hauran d’anar preparades per poder fer-ho. S’adjuntarà una fotografia de com s’ha d’exposar en el cas que l’obra estigui formada per més d’una peça.

7. Els artistes que presentin quadres hauran de ser emmarcats i podran presentar obres que no excedeixen de 100 x 100 cm ni inferiors a 50 x 60 cm.

8. Els artistes que presentin escultures hauran de ser treballs que no excedeixin de 1,50 x 0,75 x 0,75 m. 

9. Els artistes que presentin obres per a instal·lacions podran presentar les obres en format digital i hauran de tenir unes dimensions que s’ajustin a les mides i als mitjans tècnics de què disposen les sales d’exposicions de Cotxeres-Casinet.

10. El jurat encarregat d’escollir les propostes estarà format per la Comissió de selecció d’exposicions de Cotxeres-Casinet.

11. Els premis podran declarar-se deserts.

12. S’estableixen els premis següents:

a) Primer premi: 800 € i exposició a Cotxeres

b) Segon premi: 400 € i exposició a Casinet

c) Premi popular: 100 € i exposició a Casinet

Els premis estan sotmesos a les retencions legals establertes.

13. Els artistes autors de les obres premiades i seleccionades cediran gratuïtament tots els drets d’ús i reproducció.

14. La presentació de les obres pot fer-se personalment o per correu (a ports pagats) al Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

a) Butlleta d’inscripció

b) Fotocòpia del DNI 

c) Dossier gràfic amb un mínim de vuit fotografies de l’obra artística recent

d) Obra, on haurà de figurar el títol

 

Totes les obres presentades estaran exposades del 30 d’octubre a la tarda al 9 de novembre a la Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, on es farà una votació popular.

 

La participació en la convocatòria implica la total acceptació de les presents bases.
 

Butlleta d'inscripció  12è concurs Art-Jove Cotxeres-Casinet 2019

 
  Obra 1                                Núm............     Obra 2                                Núm............
  Títol de l’obra............................................     Títol de l’obra............................................
  ..................................................................     ..................................................................
  Tècnica i suport.........................................     Tècnica i suport.........................................
  ..................................................................     ..................................................................
  Mides.........................................................     Mides.........................................................
     

  
                                                                                                                          
Núm.............

Nom i Cognoms........................................................................................................................

D.N.I..........................................Data i lloc de naixement...........................................................

Adreça.....................................................................................................................................

Població.......................................C.P..................... Telf............................................................

e-mail....................................................................    Signatura


 

 


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 


Responsable
 


Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
 


Finalitat
 


Tractarem les vostres dades per subscriure-us al nostre butlletí electrònic i mantenir-vos informats de totes les nostres activitats.
 


Drets dels titulars
 


D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i d’oposició al tractament, dirigint-vos al registre d’entrada a  protecciodadescentrescivics@secretariat.cat
 


Per saber més sobre la nostra política de privacitat cliqueu aquí.

 

 

 

 

 Butlleta d'inscripció:
  
    

 

 

 

 

 

La participació en la convocatòria implica la total acceptació d’aquestes bases.

L'entitat organitzadora no es responsabilitza dels danys o pèrdues que puguin afectar les obres. 
 

En compliment de la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta us informa que les vostres dades s’integren en el fitxer “exposicions”. Les vostres dades seran tractades amb l'única finalitat d’informar-vos dels actes i activitats de l’organització. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, mitjançant una comunicació escrita, a la qual heu d’adjuntar una fotocòpia del DNI, adreçada a Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, Sants 79, o bé enviant un e-mail a la direcció cotxeres-casinet@secretariat.cat en qualsevol moment, amb la paraula "baixa" a l'apartat assumpte.

 

Organització:
 

Col•lectiu d’Artistes de Sants

Cotxeres-Casinet

 

Per a més informació:
 

Cotxeres de Sants
 

C/ de Sants, 79 - 08014 Barcelona . Tel. 932 918 701 Fax 932 918 899

Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 19 h

rosar@secretariat.cat

 

Casinet d’Hostafrancs
 

C/ del Rector Triadó, 53 - 08014 Barcelona . Tel. 934 230 440 Fax 932 892 093

Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
Tardes: dimarts i dimecres, de 16.30 a 19 h

 

www.cotxeres-casinet.org

www.bcn.es/sants-montjuïc

 

 

 

 

 

 
 
             
 Guanyadors edicions anteriors
       
             
             
             
             
             
SECRETARIAT D'ENTITATS SHB