COTXERES-CASINET    Espai d'art - Art Jove
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT DE BARCELONA DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC
             
   

 

14è CONCURS D’ART JOVE  Cotxeres-Casinet 2021

 

 

 

BASES DEL CONCURS

 

1. Hi podran participar artistes que hagin nascut a partir de l’any 1986.

2. Els artistes han de concursar a títol individual i no com a col·lectiu.

3. El tema i la tècnica són de lliure elecció.

4. El termini per a la presentació de propostes és fins al 20 d’octubre de 2021, a les 18.30 hores.

5. És indispensable que les obres presentades siguin originals i no premiades a cap altre concurs.

6. Els artistes podran presentar a concurs un màxim de 2 obres. Les que s’han de penjar hauran d’anar preparades per poder fer-ho. S’adjuntarà una fotografia de com s’ha d’exposar en el cas que l’obra estigui formada per més d’una peça.

7. Els artistes que presentin quadres hauran de ser emmarcats.

8. Els artistes que presentin obres per a instal·lacions podran presentar les obres en format digital i hauran de tenir unes dimensions que s’ajustin a les mides i als mitjans tècnics de què disposen les sales d’exposicions de Cotxeres-Casinet.

9. El jurat encarregat d’escollir les propostes estarà format per la Comissió de selecció d’exposicions de Cotxeres-Casinet.

10. Els premis podran declarar-se deserts.

11. S’estableixen els premis següents:
 

    a) Primer premi: 800 € i exposició a Cotxeres

    b) Segon premi: 400 € i exposició a Casinet

    c) Premi popular: 100 € i exposició a Casinet
 

Els premis estan sotmesos a les retencions legals establertes.
 

12. Els artistes autors de les obres premiades i seleccionades cediran gratuïtament tots els drets d’ús i reproducció.

13. La presentació de les obres pot fer-se personalment o per correu (a ports pagats) al Centre Cívic Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

a) Butlleta d’inscripció

b) Fotocòpia del DNI 

c) Dossier gràfic amb un mínim de vuit fotografies de l’obra artística recent

d) Obra, on haurà de figurar el títol

 

Totes les obres presentades estaran exposades del 28 d’octubre a la tarda, al 13 de novembre, a la Sala Lluïsa Franch de les Cotxeres de Sants, on es farà una votació popular.

 

La participació en la convocatòria implica la total acceptació de les presents bases.

L'entitat organitzadora no es responsabilitza dels danys o pèrdues que puguin afectar les obres. 
 

Segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades subministrades per la persona usuària quedaran incorporades en un fitxer automatitzat que serà processat exclusivament per a la finalitat descrita: la difusió d’activitats del projecte Cotxeres-Casinet.


 

Butlleta d'inscripció  14è concurs Art-Jove Cotxeres-Casinet 2021

 
  Obra 1                                Núm............     Obra 2                                Núm............
  Títol de l’obra............................................     Títol de l’obra............................................
  ..................................................................     ..................................................................
  Tècnica i suport.........................................     Tècnica i suport.........................................
  ..................................................................     ..................................................................
  Mides.........................................................     Mides.........................................................
     

  
                                                                                                                          
Núm.............

Nom i Cognoms........................................................................................................................

D.N.I..........................................Data i lloc de naixement...........................................................

Adreça.....................................................................................................................................

Població.......................................C.P..................... Telf............................................................

e-mail....................................................................    Signatura


 

 


INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
 


Responsable
 


Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
 


Finalitat
 


Tractarem les vostres dades per subscriure-us al nostre butlletí electrònic i mantenir-vos informats de totes les nostres activitats.
 


Drets dels titulars
 


D’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i d’oposició al tractament, dirigint-vos al registre d’entrada a  protecciodadescentrescivics@secretariat.cat
 


Per saber més sobre la nostra política de privacitat cliqueu aquí.

 

 

 

 

 Butlleta d'inscripció:
  
  
         

 

 

 

Organització:
 

Col•lectiu d’Artistes de Sants

Cotxeres-Casinet

 

Per a més informació:
 

Cotxeres de Sants
 

C/ de Sants, 79 - 08014 Barcelona . Tel. 932 918 701 Fax 932 918 899

Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
Tardes: de dilluns a dijous, de 16.30 a 19 h

alex@secretariat.cat

 

Casinet d’Hostafrancs
 

C/ del Rector Triadó, 53 - 08014 Barcelona . Tel. 934 230 440 Fax 932 892 093

Matins: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h
Tardes: dimarts i dimecres, de 16.30 a 19 h

 

www.cotxeres-casinet.org

www.bcn.es/sants-montjuïc

 

 

 

 

 

 
 
             
 Guanyadors edicions anteriors
       
             
             
             
             
             
SECRETARIAT D'ENTITATS SHB